WZ-ka… zjadłoby się, ale nie o tym mowa

WZ-ka… zjadłoby się, ale nie o tym mowa

Planując inwestycję, szukając działki spotkałeś się z pewnością z określeniem „WZ-tka”

Z pewnością w pierwszej chwili skojarzyłeś to z pysznym ciastkiem… ale nie o takie słodkości tu chodzi !

Aby móc zrealizować wymarzoną budowę musimy najpierw sprawdzić, czy jest ona zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

A co w przypadku gdy nie ma planu? A takie sytuacja zdarzają się często! Wtedy skorzystamy z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Warto na wstępie rozróżnić 2 rodzaje decyzji w zależności od inwestycji:

– decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ( obejmuje realizację celu publicznego np.: budowa drogi, cmentarza itp),

– decyzja o warunkach zabudowy (dotyczy pozostałych inwestycji).

 

Skupmy się dzisiaj na decyzji o warunkach zabudowy.

Najogólniej możemy stwierdzi,że decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana dla wszystkich inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę, a nie mieszczą się na terenach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor zamierzający się wybudować na terenie na którym nie obowiązuje miejscowy plan musi złożyć w urzędzie gminy lub miasta ( w zależności od położenia działki, która nas interesuje) wniosek o wydanie jakiej decyzji. Z reguły można to zrobić osobiście, pocztą lub ePUAP-em.

Wniosek może złożyć każdy zainteresowany ale warto nadmienić, że właściciel działki jest zwolniony z opłaty skarbowej ( w innym przypadku pobierana jest opłata w wysokości 598,00 zł).

Druk wniosku dostępny jest na stronach internetowych urzędów gmin oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

 

Po złożeniu kompletnego wniosku, urząd przeprowadza analizę oraz sprawdza, czy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

– co najmniej jedna działka sąsiednia jest zabudowana w sposób pozwalający określić wymagania dotyczące nowej zabudowy( jest to tzw. ”dobre sąsiedztwo”);

– teren ma dostęp do drogi publicznej;

– istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające;

– teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

– decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

– planowana inwestycja nie znajduje się np. w strefach kontrolowanych sieci przesyłowych.

Spełnienie tych warunków umożliwia wydanie pozytywnej decyzji.

Decyzja o warunkach zabudowy określa między innymi: rodzaj zabudowy, jej wysokość, geometrię dachu, szerokość elewacji frontowej itd. Dlatego warto przed złożeniem wniosku przemyśleć i zastanowić się jak ma wyglądać wymarzony dom, aby nie trzeba było ponownie składać wniosku i przechodzić całej procedury pod początku!

Urząd wydaje decyzję w terminie do 90 dni. Nie ma ona terminu ważności i jest niezbędnym elementem wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Proces wydawania decyzji jest niestety zawiły i skomplikowany. Jeżeli masz wątpliwości, pytania dotyczące decyzji o warunkach zabudowy lub coś jest dla Ciebie niezrozumiałe to skontaktuj się za mną -chętnie spróbuję udzielić Ci odpowiedzi!

Iza Kowoll – tel. 502 090 726