Umowa przedwstępna – po co się ją zawiera?

Umowa przedwstępna – po co się ją zawiera?

Autor: Zofia Trzeszkowska

 

Umowa przedwstępna – po co się ją zawiera?

 

Zakup nieruchomości w wielu przypadkach odbywa się w dwóch etapach – rozpoczynając od umowy przedwstępnej, a skończywszy na umowie końcowej w postaci aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna to dokument, który strony mogą zawrzeć z kilku powodów. Po pierwsze najczęściej dochodzi do tego, kiedy strona kupująca stara się nabyć nieruchomość na kredyt. Wówczas bank wymaga od stron zawarcia umowy przedwstępnej, żeby móc rozpocząć proces przyznania kredytu.

Kolejnym przypadkiem, w którym możemy zawrzeć umowę przedwstępną jest sytuacja, w której jedna ze stron z jakiś powodów nie może od razu przystąpić do umowy końcowej, gdyż np. ma zaplanowany wyjazd służbowy i nie może go przesunąć. Wtedy w umowie przedwstępnej zaznaczamy czas zawarcia umowy przyrzeczonej, dzięki czemu obie strony są zabezpieczone terminem. Zazwyczaj z podpisaniem umowy przedwstępnej kupujący wpłaca sprzedającemu zadatek.  Jest zabezpieczeniem interesów każdej ze stron, gdyby nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli do podpisania umowy nie doszłoby z winy kupującego, to sprzedający ma prawo zadatek zatrzymać.

Ponadto umowa przedwstępna jest swoistym zabezpieczeniem transakcji. Strony bardzo często decydują się by ją zawrzeć, żeby mieć pewność co do zamiarów każdej z nich.

W naszej agencji staramy się dbać o bezpieczeństwo klientów, więc przy każdej transakcji towarzyszy nam indywidualnie przygotowana umowa przedwstępna.

Masz więcej pytań??? Napisz do nas lub zadzwoń 😁