Zakup mieszkania nabytego z bonifikatą

Zakup mieszkania nabytego z bonifikatą

Autor: Zofia Trzeszkowska

 

Ciekawy przypadek z życia agenta:

ZAKUP MIESZKANIA NABYTEGO Z BONIFIKATĄ

 

Ostatnio trafiła mi się sprzedaż mieszkania, które zostało zakupione przez właścicielkę z bonifikatą od gminy.

W takich przypadkach podmiot, który udziela bonifikaty, czyli gmina zaznacza ten fakt w księdze wieczystej nieruchomości. To oznacza, że w dziale 4 księgi wieczystej widnieje wpis „HIPOTEKA KAUCYJNA”.

Co zrobić w takim przypadku???? Na początku należy sprawdzić kiedy właściciel zakupił mieszkanie, a tym samym otrzymał bonifikatę. Jeśli stało się to przed upływem 5 lat (w przypadku lokalu mieszkalnego) to zgodnie z prawem nie jest to korzystne dla sprzedającego. Wówczas jest on zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Mój przypadek dotyczył sytuacji, w której upłynęło ponad 10 lat od dnia nabycia mieszkania, więc obowiązek zwrotu bonifikaty stracił ważność. Musiałam jednak uzyskać z urzędu gminy zaświadczenie, informujące o tym fakcie i na jego podstawie sąd mógł wykreślić wpis hipoteki kaucyjnej w księdze wieczystej, a dzięki temu ja razem z klientami udałam się do notariusza by przeprowadzić sprzedaż.