Zakup mieszkania – koszty, o których należy pamiętać

Zakup mieszkania – koszty, o których należy pamiętać

Autor: Zofia Trzeszkowska

Zakup mieszkania – koszty, o których należy pamiętać

 

Zanim zdecydujemy się na zakup mieszkania określamy oczekiwania do co metrażu, lokalizacji czy ceny. Ten ostatni czynnik gra kluczową rolę, gdyż obrazuje nasze możliwości co do wartości transakcji.

W wielu sytuacjach pieniądze jakie planujemy wydać są efektem kilkuletniego oszczędzania tak by uzyskać właściwą sumę. Należy jednak pamiętać, że z zakupem nieruchomości wiąże się jeszcze kilka kosztów:

 

Opłaty notarialne

Umowa końcowa tzn. przenosząca własność nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Z  jej podpisaniem u notariusza wiążą się opłaty notarialne, które mogą być różne w zależności od kancelarii, na którą się zdecydujemy. Rozporządzenie Ministra Finansów mówi jedynie o maksymalnych stawkach taksy notarialnej. Zgodnie z nimi maksymalna wysokość taksy notarialnej za mieszkanie o wartości 300 tys. złotych wynosi 1 970zł netto + 23% VAT. Zanim umówimy się na podpisanie umowy, warto zadzwonić do kilku kancelarii i zapytać o wysokość opłat.

 

Poza taksą notarialnej w kancelarii notarialnej płaci się również za wypisy z aktu notarialnego. Potrzebne są one nie tylko stronom transakcji, ale wysyła się je również do urzędu skarbowego, sądu i starostwa powiatowego. W przypadku zakupu mieszkania na kredyt wypis jest potrzebny również bankowi kredytującemu. Koszt wypisu zależy od liczby stron umowy, który zgodnie z rozporządzeniem wynosi maksymalnie 6zł netto/stronę. Przy dłuższych umowach i co najmniej 5 egzemplarzach wypisu, łączne koszty mogą wynosić nawet kilkaset złotych.

 

Opłaty sądowe

Strona kupująca jest obciążona opłatami sądowymi, na które składają się: wniosek do sądu (200 zł) oraz zmiana wpisu w księdze wieczystej (200zł) – opłaty te również uiszcza się u notariusza.

 

Opłaty do urzędu skarbowego

Nabywając mieszkania z rynku wtórnego dodatkowym kosztem jest podatek od umów cywilno-prawnych, tzw. PCC. Stanowi on 2% od wartości mieszkania, czyli jeśli kupujemy mieszkanie za 200 tys. zł to PCC wynosi wówczas 4000 zł. Podobnie jak przy opłatach sądowych pobiera go notariusz i przekazuje do urzędu skarbowego.

 

Inne koszty

Wyżej wymienione koszty należą do grupy tych obowiązkowych, których nie da się ominąć. Dodatkowymi kosztami, które mogą wystąpić są: prowizja dla agencji nieruchomości – jeśli klient dokonywał transakcji z jej udziałem oraz koszty kredytu w momencie wsparcia zakupu środkami finansowymi z banku.