Zakup działki budowlanej

Zakup działki budowlanej

Autor: Zofia Trzeszkowska

Zakup działki budowlanej – najważniejsze wskazówki

Wiele osób marzy o posiadaniu kawałka ziemi, na którym można zbudować dom i cieszyć się bliskością natury. Znalezienie wymarzonej działki zajmuje dużo czasu, ale często jest przyjemnością. Schody zaczynają się dopiero przy dopełnianiu formalności związanych z zakupem. Jakie procedury muszę przejść, aby zostać właścicielem? Oto nasze wskazówki.

 

STAN PRAWNY DZIAŁKI

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, sprawdź stan prawny nieruchomości oraz wszystkie parametry mające wpływ na przyszłe użytkowanie działki. Będzie to miało wpływ m.in. na wielkość działki, dostęp do dróg publicznych oraz uzbrojenie działki. Jeśli chcesz ubiegać się o pozwolenie na budowę, kluczowe jest posiadanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdziesz informacje na temat użytkowania terenu. Tutaj znajdziesz informacje o tym, czy Twoja działka może być zabudowana w ramach planu zagospodarowania przestrzennego, jakie są dopuszczalne wymiary dla nowych budynków oraz inne wymagania, jakie musi spełniać dom wybudowany na danym terenie. Plany miejscowe są dostępne w urzędzie gminy i każdy ma prawo wglądu do nich.

Niezbędna jest  również weryfikacja Księgi Wieczystej, która zawiera informacje nie tylko o wielkości i położeniu działki, ale także o jej właścicielu, opłatach i hipotekach. Często zdarza się, że właściciel sąsiedniej działki ma przejście i dojazd na działkę i odwrotnie, więc aby dostać się na interesującą działkę, trzeba będzie wykorzystać część sąsiedniej posesji. Nie jest to stan prawny uniemożliwiający zakup działki, ale niestety zawsze jest to sytuacja, która może być potencjalnym źródłem konfliktu.

 

DOKUMENTACJA

Kluczowym dokumentem jest treść Księgi Wieczystej, który potwierdzi, że osoba sprzedająca działkę jest jej właścicielem. Jeżeli działka nie posiada księgi wieczystej wymagany jest inny dokument potwierdzający prawa właściciela. Może to być tytuł własności gruntu, akt kupna, potwierdzenie dziedziczenia i tak dalej. Często dokument ma nawet kilkadziesiąt lat, bo nikt wcześniej nie dbał o założenie księgi wieczystej dla niezabudowanej działki. Przy zakupie działki potrzebne będą również wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wyciąg z Planu Zagospodarowania Przestrzennego (wszystkie dla działki, która nabywamy). W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie wymagany jest dowód braku takiej dokumentacji.

 

ZAKUP I INNE FORMALNOŚCI

Po przygotowaniu wszystkich dokumentów, które pozwolą na wizytę u notariusza i podpisanie umowy końcowej przychodzi czas na dalsze formalności, czyli podatki. Zazwyczaj opłaty notarialne ponosi kupujący, ale nich należy pamiętać o pozostałych, obowiązkowych kosztach. Jeżeli działka objęta jest jedną księgą wieczystą z inną działką, do tych zalicza się koszt założenia odrębnej księgi wieczystej i wpisu. Kupujący musi również zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych tzw. PCC w wysokości 2% wartości nieruchomości. Wszystkie te opłaty są należne w dniu podpisania aktu w kancelarii notarialnej.